endelea


Start
achtergrond
Waterpomp
geldbesteding
Cursus Swahili
Contact

Twee pompen van vastenactie werken goed

Met hulp van de vastenactie zijn de afgelopen 2 jaar 2 waterpompen in Tanzania neergezet. Een in het dorp Buganda en de ander in een arme wijk in Bukumbi. In beide plaatsen was daarvoor geen schoon water te verkrijgen. Nu dus wel. Daarnaast werd aandacht besteed aan gezond voedsel en ondervoeding.

Klik hier voor het laatste nieuws 30 november

 

 

Dank aan Parochie de 12 apostelen en protestantse kerk Wijchen. vastenactie

 

 

 

April 2012 De Apostelbode: door Leo van Oss

In het Vereniginggebouw in Overasselt was er s`middags om vier uur een presentatie van beide projecten.  Er waren zo`n 40 mensen op af gekomen. Verschillende dorpen uit de Twaalf Apostelen parochies waren vertegenwoordigd.

Dr. Dijkstra uit Overasselt opende deze bijeenkomst en vertelde hoe hij door zijn werk in het ziekenhuis in Tanzania betrokken was geraakt bij de problemen van de bevolking. Het moeder en kindzorg project was al opgezet door drie inlandse verpleegsters,maar steeds kwam hetzelfde probleem aan het licht: GEEN  GOEDE  WATERVOORZIENING. Na de pauze was het woord aan Pastor Hennie Witsiers uit Batenburg. Hij vertelde in het kort de geschiedenis van het project van Wijchen Wereld Wijd in Ghana. Het familieverblijf is reeds in gebruik genomen en de renovatie van de streekschool is opgestart.Op donderdag 14 maart was in de Emmanuelkerk in Wijchen dezelfde presentatie. Hier waren zo`n 35 mensen op af gekomen. Als werkgroep Vastenaktie kunnen we terugkijken op twee geslaagde bijeenkomsten over de gezamenlijke projecten en willen iedereen bedanken die hier een bijdrage aan geleverd heeft.

 

Februari 2012

Het moeder-kindproject Endelea bestaat al 6 jaar. Naast het tegengaan van ondervoeding in de drie dorpen is schoon drinkwater een belangrijke activiteit van de vrouwengroepen. Water wordt tot nu toe uit open plassen gehaald. In 1 dorp is met onze steun al een waterpomp met schoon drinkwater geplaatst. Plan is om alle drie de dorpen van schoon drinkwater te voorzien en de gezondheidsvoorlichtingsbijeenkomsten te laten doorgaan.

Waar willen we uw gift voor inzetten?

-Het uitgraven en boren van waterpunten

-Het plaatsen van twee waterpompen

-Maandelijkse bezoeken aan de dorpen met

  Onderzoek van de kleinste kinderen op ondervoeding

  Kooklessen voor de moeders

  Gezondheidsvoorlichting

 

 

artikel regiodiek 28 februari 2012

 

 

Huisarts Rob Dijkstra uit Overasselt is initiatiefnemer van  endelea.nl. Hij heeft in Tanzania als tropenarts gewerkt tussen 1990 en 1994 en kent de contactpersonen persoonlijk. Ze waren verpleegkundigen in het Bukumbi ziekenhuis waar hij voor Cordaid werkte. Zie het artikel in de Regiodiek 4 jan 2011

 

Juli 2010: de waterpomp in Sanjo werkt fantastisch. Zie videoverslag

 

5 juli 2010, Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Tanzaniaanse dorp Sanjo werd de waterpomp officieel in gebruik genomen. De dorpsbewoners waren zeer enthousiast. Max en Rob Dijkstra namen de dank in ontvangst namens de vele sponsoren die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit project. Bewoners uit het dorp Buganda hebben ook om een pomp gevraagd. Ook zij hebben geen enkele goede watervoorziening.

 

Flinke klus

Een waterpomp plaatsen kost 6000 euro. Het aanleggen was niet makkelijk, omdat het water diep zit in dit droge gebied en de grond hard was. Er werd water gevonden op 25 meter diepte en er waren 2 graafploegen nodig om zo diep te komen. Daarnaast was er het probleem van het maken van betonnen ringen die moeten voorkomen dat de put dichtslibte.  Een mal om de betonnen ringen te maken bleek in het hele district (grootte: half Nederland) niet voorhanden en moest in een naburig district worden geleend. 

 

 

5 juli 2010 groot feest in Sanjo

Een impressie

Toen we aankwamen met de auto werd we door een groep zingende en dansende vrouwen en kinderen opgewacht. Zo'n 100 dorpsbewoners en kinderen waren aanwezig.

 

 

 

We namen plaats naast de voorzitter van het dorp en de dorpsoudsten. In zijn openingswoord benadrukte de voorzitter het belang van een goede watervoorziening voor het dorp.

 

 

 

Het feestelijk programma bestond uit zang en dans van de vrouwengroep, maar ook de kinderen hadden liedjes ingestudeerd.

 

 

 

Namens het dorp werd een toespraak gehouden door een van de dorspsbewoners. Hierin werden de sponsoren van de pomp van harte bedankt voor hun hulp. Namens de sponsoren bedankte Rob de dorpsbewoners voor hun ontvangst. Hij gaf het belang van onderhoud van de pomp aan. "zoek een jonge monteur uit het dorp die de pomp af en toe kan nakijken en bijhouden, voordat hij problemen gaat krijgen"  Een advies dat al door het dorp zelf was ingevuld door het instellen van een eigen fonds om reparaties van te kunnen betalen.

 

 

Vervolgens werd de pomp officieel geopend met het doorknippen van een lint. Daarna was het pompen geblazen. Het water was bijzonder helder en direct geschikt om te drinken.

 

 

 

 

In een slotwoord benadrukte Esther dat deze pomp het werk van veel vrouwen zou verlichten, maar dat mannen moeten bedenken dat er veel taken op hun ruggen rusten. Het zou goed zijn om wat meer taken tussen mannen en vrouwen te verdelen, gaf ze aan. De dorpsoudsten reageerden instemmend.

 

  

 

De mensen in dit gebied horen to de stam van de Sukuma. Na elke bijeenkomst wordt gezamenlijk gegeten, zo ook hier.

 

 

 

 

 

Endelea” betekent doorgaan, doorlopen, vooruitgaan, je ontwikkelen. In dit project helpen we Tanzaniaanse vrouwen om ondervoeding van hun kinderen tegen te gaan. Goede voeding en veilig water voor alle kinderen en het herkennen en behandelen van ondervoede kinderen geven ze de beste kansen.

Ja, ik wil Endelea steunen
Giro 4100273 t.n.v. Dijkstra
in Heilig Landstichting
onder vermelding van “Endelea”

 

Fotoverslag sponsorloop:

Het echtpaar Jo en Diny Broekman - Verhoeven uit Malden hebben bij hun diamanten bruiloft geld bijeengebracht voor het Endelea project. Hartelijk Dank.

Jan Publickhuizen uit Overasselt heeft actief geholpen bij de Endelea actie. Half augustus 2012 overleed hij helaas. Dat hij erg betrokken was blijkt wel uit het feit dat de opbrengst van de rouwdienst voor het Endelea project was: 879,10 Euro.  

De bouw van de waterput in Sanjo werd mogelijk gemaakt door:

De heer en mevrouw Snoeren uit Tilburg, die het kado van hun 50 jarige bruiloft bestemd hebben voor de bouw van de pomp

Fred Weijers en Anja Ligtenberg uit Overasselt met de opbrengst van hun theatervoorstelling.

en andere familieleden vrienden, kennissen en collega's die hebben geholpen. Alle sponsoren heel hartelijk bedankt, namens Esther en de bewoners van Sanjo.

 

Mass for the oppressed door Fred Weijers en Anja Ligtenberg. Op zondagmiddag 3 april 2011 werd  een benefiet concert in de kerk in Overasselt georganiseerd. De muziek klonk fantastisch. Zie verslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start | achtergrond | Waterpomp | geldbesteding | Cursus Swahili | Contact